generalforsamling - løbende

GENERALFORSAMLING blev afholdt på Gribskov Efterskole, søndag 28. juni 2020

Referat af generalforsamling 28 juni 2020
Referat af generalforsamling 30. juni 2019
Referat af generalforsamling 24. juni 2018
Referat af generalforsamling 11. juni 2017
Referat af generalforsamling 19 juni 2016
Referat af generalforsamling 20 juni 2015
Referat af generalforsamling 2014
Referat af generalforsamling 2013

Fra foreningens vedtægter gengives her:                        

På den årlige generalforsamling foretages: 

1)  Valg af dirigent 

2)  Formandens beretning 

3)  Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4)  Budget og bevillinger 

5)  Indkomne forslag 

6)  Valg 

7)  Eventuelt  

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.   

Til lovændringer eller tillæg til lovene kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. I modsat fald er forslaget bortfaldet på denne generalforsamling. 

Der kan ikke under dagsordenens punkt 7 stilles forslag til afstemning.