Hammer til generalforsamling

Grundejerforeningen Espegårds øverste myndighed er generalforsamlingen, der godkender regnskab og budget.

Regnskabsåret går fra 1. maj i det ene år til 30.april året efter.

Regnskaber, drift og status

Generalforsamling, indkaldelse og referater