Regnskaber og budgetter

Desværre er der nogle huller i kronologien, men har du tid og lyst, kan du nedenfor fornøje dig med at læse mange års regnskaber for foreningen.

Alle dokumenter består af et regnskab for det pågældende år + et budget for det følgende.